Σχετικά Με Εμάς

Τα Aegean R.I.B.S κατασκευάζονται με βάση τις τελευταίες τεχνολογίες σε πολυεστερικές ρητίνες. Για τους αεροθαλάμους χρησιμοποιείται Hypalone Neoprene από την Pennel & Flipo από 1170 έως 1700 denier’s. Δεν κάνουμε κανένα συμβιβασμό!